1. 1. De samenstellingen vanaf 2009

  BeLuxTrains wil een site zijn die een maximum van samenstellingen verzamelt en moet zo ook een eenvoudig middel om de informaties die ze bevat te bereiken. Een zoeksysteem was dus ontwikkeld om de samenstellingen volgens enkele criteria te selecteren. Dit zoeksysteem is momenteel alleen beschikbaar voor de samenstellingen vanaf het jaar 2009.

  1. 1.1 Wat zijn de onderzoekscriteria ?

   De onderzoek naar treinen kan volgens 5 verschillende criteria uitgevoerd worden: het nummer, het station, de categorie, de spoorwegmaatschappij en het rollend materieel.

   1. 1.1.1 Het onderzoek door nummer

    Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer het treinnummer in het bepaalde input ingevuld is. Alleen cijfers worden aangenomen. Daarna worden de verkeersperiode en -dagen in de overeenkomstige menus geselecteerd. Als de trein bestaat, zal het onderzoeksresultaat de link naar de treinfile displayen. Als de trein niet bestaat, zal een foutbericht blijken en U zal verzocht worden om opnieuw te proberen.


   2. 1.1.2 Het onderzoek door station

    Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer een station in het scrollende menu gekozen wordt. Daarna worden de verkeersperiode en -dagen in de overeenkomstige menus geselecteerd. Het onderzoeksresultaat zal alle treinen displayen, die dat station als vertrek-, aankomst- of doorgangstation hebben.


   3. 1.1.3 Het onderzoek door categorie

    Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer een categorie in het scrollende menu gekozen wordt. Daarna worden de verkeersperiode en -dagen in de overeenkomstige menus geselecteerd. Het onderzoeksresultaat zal alle treinen displayen, die in deze kategorie rijden.


   4. 1.1.4 Het onderzoek door maatschappij

    Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer een maatschappij in het scrollende menu gekozen wordt. Daarna worden de verkeersperiode en -dagen in de overeenkomstige menus geselecteerd. Het onderzoeksresultaat zal alle treinen displayen, die volkomen of gedeeltelijk door deze maatschappij verzekerd zijn.


   5. 1.1.5 Het onderzoek door rollend materieel

    Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer een rollend materieel in het scrollende menu gekozen wordt. Daarna worden de verkeersperiode en -dagen in de overeenkomstige menus geselecteerd. Het onderzoeksresultaat zal alle treinen displayen, die met dat materieel verzekerd zijn.


  2. 1.2 Welke informaties zijn beschikbaar op elk treinfile ?

   Op elk treinformulier, heeft U toegang tot de volgende informatie:
   • De treincategorie
   • Het treinnummer
   • Het (of de) verkeersja(a)r(en)
   • De verkeersdagen
   • Het traject met tussenliggende haltes
   • De voertuigenorde (vanaf het kopvoertuig tot het eindevoertuig)
   • Het voertuigtype
   • De commentaren (indien noodzaakelijk)

   Alle informaties als vertrek- en aankomsturen, het traject enz. worden op de informaties gebaseerd, die in de officiële spoorboekjes gegeven worden. Als een aanpassing gedurende een semester gemaakt is, zal ze alleen ten tijde van de volgende dienstregelingsverandering blijken (juni of december).


  3. 1.3 Welke informaties worden niet op de website opgenomen ?

   U zal geen informatie over de actuele treindienstregelingen of over de treinvertragingen vinden. Deze info is al op NMBS, Infrabel of CFL website beschikbaar (zie links).


  4. 1.4 Welke treincategorieën worden op de website opgenomen ?

   Alle treincategorieën zijn hier opgenomen. En niet alleen deze van de nationale maatschappijen (Thalys en Eurostar bijvoorbeeld). Hier is er een korte overzicht:

   • EC = EuroCity: sneltrein die verbindt enkele europese steden met elkaar. Deze treinen hebben normaal bepaalde criteria van comfort en onboordservices.
   • INT = INTernational: internationale trein.
   • IC = InterCity: sneltrein die verbindt de grootste steden.
   • ICT = InterCity Touristique: speciale trein die alleen tijdens de toeristieke seizoen rijdt (België).
   • IR = InterRegionaal: trein die verbindt belangerijke steden met minder belangerijke steden.
   • L = Locaal: stoptrein die in alle stations stopt (België).
   • RE/RB = RegionalExpress/RegioBahn: trein die bijna in alle (RE) of alle (RB) stations stopt (Luxemburg).
   • CR = CityRail: stoptrein die rijdt rond Brussel als eerst "regionaal expressnetwerk" (België).
   • P = Piekuur: trein die rijdt tijdens de week gedurende de piekuren (typisch 6h - 9h en 16h - 19h) of die verzekert bijzondere trajecten tijdens de week-end (België).
   • EST = Eurostar: hogesnelheidstrein die verbindt Brussel met Londen via de Channel (België).
   • TGV = Train à Grande Vitesse: hogesnelheidstrein die verbindt Brussel of Luxemburg met Frankrijk.
   • THA = Thalys: hogesnelheidstrein die verbindt Brussel met Parijs (België).
   • ICE = InterCityExpress: hogesnelheidstrein die verbindt Brussel met Duitsland (België).


  5. 1.5 Wat is de betrouwbaarheid van de gegeven informatie ?

   Gezien het feit dat ik momenteel geen hulp van de NMBS of de CFL gekregen heb om absoluut betrouwbare informaties mee te delen, heb ik besloten deze site als een platform ter beschikking van de sitegebruikers te bouwen. De hier verzamelde treinsamenstellingen zijn het resultaat van mijn waarnemingen of de waarnemingen van de gebruikers van deze website. Daarom is een betrouwbaarheidswaardering aan elke treinsamenstelling volgens de waarnemingfrequentie en het waarnemersnummer toegekend. Ik doe zo een beroep op U om deze website voortdurend volledig te maken. Om een samenstelling, die U geobserveerd heeft, te geven of een samenstelling, die andere geobserveerd hebben, te corrigeren, klik op de link "Een treinsamenstelling voorleggen" in het menu in de linker kant. Breng gerust een nieuwe samenstelling in als u denkt dat een trein mist.

   De betrouwbaarheid van de treinsamenstellingen op deze website wordt zo gegeven:

   = de treinsamenstelling is onbekend

   = de treinsamenstelling is verondersteld (geen waarnemingbevestiging)

   = de treinsamenstelling is alleen één keer door één persoon geobserveerd.

   = de treinsamenstelling is minstens een keer door verschillende personen of meer dan een keer door dezelfde persoon geobserveerd.

   = de treinsamenstelling is dagelijks door minstens een persoon geobserveerd of de treinsamenstelling is door officiële documenten bewezen.

Terug naar de hulpindex
© 2009 - BeLuxTrains. Deze website is niet officieel en is zonder winstoogmerk. De logos en de beelden toebehoren aan hun respectievelijke scheppers.