1. 3. De Belgische samenstellingen

  1. 3.1 Welke Belgische samenstellingen worden op de website opgenomen ?

   De gelijste samenstellingen zijn van alle regelmatige passagiertreinen die op Infrabel netwerk rijden. Worden zo uitgesloten: goederentreinen, speciale treinen (associties, werken, maattreinen enz.) en ook punctuele passagiertreinen (als EXT). De passagiertreinen van buitenlandse of private spoorwegen (DB-AG, SNCF, Thalys, enz.) worden daarentegen op de website opgenomen.

  2. 3.2 Wat zijn de basis van de informaties van deze samenstellingen ?

   De informaties worden op websitegebruikerswaarnemingen en op officiële dokumenten gebaseerd.

  3. 3.3 Is de voertuigenorde altijd juist ?

   Het antwoord is ingewikkeld. De voertuigenorde of de voertuigentype mag veranderen naar gelang van de dagelijkse exploitatie: pechen, revisies, nieuwe aanstellingen, enz. Wij moeten echter opmerken dat de NMBS momenteel niet de Zwitserse en de Duitse strengheid heeft en het is waar dat de voertuigenorde niet altijd veel nageleefd wordt: op dezelfde relatie mogen treinen met volledig verschillende samenstellingen rijden. In de meeste gevallen zijn het voertuigenaantal en het voertuigentype juist. Hieronder is er een leidraad om dat samen te vatten:
   • het voertuigenaantal wordt in het algemeen nageleefd; behalve wegens pechen, nieuwe materieelaanstellingen enz.
   • het voertuigentype wordt ook in het algemeen nageleefd maar we moeten onder andere opmerken dat:
    • een AM62 kan door een AM66/74 in verschillende liverijen vervangen wordt en vice versa.
    • een reeks 21 kan door een reeks 27 vervangen wordt en vice versa.
    • een M4 A of B kan soms respektievelijk door een M4 AD of BD vervangen wordt en vice versa.
    • een M6 B kan soms door een M6 BD vervangen wordt en vice versa.
    • gedurende de jaren 2009 en 2010, wegens een gebrek van materieel, een gedeklasserde M6 A of een gedeklasserde gerenoveerde M5 A kan respektievelijk een M6 B of een gerenoveerde M5 B vervangen wordt.
   • de oriëntatie van de trein kan ook omgekeerd worden gedurende een min of meer lange periode.

  4. 3.4 Is er een middel om de referenties van de modellen, die met deze samenstellingen worden verenigd, te kennen ?

   Voor elk voertuigtype die in België rijdt is beschikbaar een lijst met de referenties van de modellen. Om de lijst te zien, maakt U een klik op de voertuigbeeld en U zal op http://www.beluxtrains.net/models/ aankomen.


Terug naar de hulpindex
© 2009 - BeLuxTrains. Deze website is niet officieel en is zonder winstoogmerk. De logos en de beelden toebehoren aan hun respectievelijke scheppers.