1. 4. De Luxemburgse samenstellingen

  1. 4.1 Welke Luxemburgse samenstellingen worden op de website opgenomen ?

   De gelijste samenstellingen zijn van alle regelmatige passagiertreinen die op het Luxemburgse netwerk rijden. Worden zo uitgesloten: goederentreinen, speciale treinen (associties, werken, maattreinen enz.) en ook punctuele passagiertreinen. De passagiertreinen van buitenlandse of private spoorwegen (DB-AG, SNCF, enz.) worden daarentegen op de website opgenomen.

  2. 4.2 Wat zijn de basis van de informaties van deze samenstellingen ?

   De informaties worden op websitegebruikerswaarnemingen en op officiële dokumenten gebaseerd.

  3. 4.3 Is de voertuigenorde altijd juist ?

   Het blijkt dat in Luxemburg de voertuigenorde en -type wordt nageleefd, buiten de wisselvalligheden van de dagelijkse exploitatie: pechen, revisies, nieuwe aanstellingen, enz. Wat betreft de NMBS materieel, zie punt 3.3. De oriëntatie van de trein kan ook soms veranderen.

  4. 4.4 Is er een middel om de referenties van de modellen, die met deze samenstellingen worden verenigd, te kennen ?

   Voor elk voertuigtype die in België rijdt is beschikbaar een lijst met de referenties van de modellen. Om de lijst te zien, maakt U een klik op de voertuigbeeld en U zal op http://www.beluxtrains.net/models/ aankomen.


Terug naar de hulpindex
© 2009 - BeLuxTrains. Deze website is niet officieel en is zonder winstoogmerk. De logos en de beelden toebehoren aan hun respectievelijke scheppers.