1. 1. Informatie over de treinsamenstellingen
  Voor elk trein bevat BeLuxTrains enkele gegevens die aan de dienstregelingen en de treinsamenstellingen verbonden zijn.

  1. 1.1 Welke informaties zijn beschikbaar op elk treinfile ?
   Op elk treinformulier, heeft U toegang tot de volgende informatie:
   • De treincategorie
   • Het treinnummer
   • De vertrekstation en -tijd en de aankomststation en -tijd
   • Het traject met tussenliggende haltes
   • Het (of de) verkeersja(a)r(en)
   • De verkeersdagen
   • De voertuigenorde (vanaf het kopvoertuig tot het eindevoertuig)
   • Het voertuigtype
   • De geldigheidsperiode van de samenstellingen

   Alle informaties als vertrek- en aankomsturen, het traject enz. worden op de informaties gebaseerd, die in de officiële spoorboekjes gegeven worden. Als een aanpassing gedurende een semester gemaakt is, zal ze alleen ten tijde van de volgende dienstregelingsverandering blijken (december) tenzij het een aanzienlijke impact op de samenstellingen heeft.


  2. 1.2 Welke informaties worden niet op de website opgenomen ?
   De opgenomen samenstellingen zijn van alle regelmatige passagiertreinen die op het netwerk van Infrabel of CFL rijden. Worden zo uitgesloten: goederentreinen, speciale treinen (associatief, werken, maattreinen enz.) en ook punctuele passagiertreinen. De passagiertreinen van buitenlandse of private spoorwegen (DB-AG, SNCF, Eurostar, enz.) worden daarentegen op de website opgenomen.

   U zal geen informatie over de actuele treindienstregelingen of over de treinvertragingen vinden. Deze info is al op NMBS of CFL website beschikbaar (zie links).


  3. 1.3 Welke treincategorieën worden op de website opgenomen ?
   Alle treincategorieën zijn hier opgenomen. En niet alleen deze van de nationale maatschappijen (Eurostar bijvoorbeeld). Hier is er een korte overzicht:

   • EC = EuroCity: sneltrein die verbindt enkele europese steden met elkaar. Deze treinen hebben normaal bepaalde criteria van comfort en onboordservices.
   • INT = INTernational: internationale trein.
   • IC = InterCity: sneltrein die verbindt de grootste steden.
   • ICT = InterCity Touristique: speciale trein die alleen tijdens de toeristieke seizoen rijdt (België).
   • IR = InterRegionaal: trein die verbindt belangerijke steden met minder belangerijke steden.
   • L = Locaal: stoptrein die in alle stations stopt (België).
   • CR = CityRail: stoptrein die rijdt rond Brussel als eerst "regionaal expressnetwerk" (België).
   • S = Voorstedelijke trein: stoptrein die rijdt rond de grote steden (GEN) (België).
   • RE/RB = RegionalExpress/RegioBahn: trein die bijna in alle (RE) of alle (RB) stations stopt (Luxemburg).
   • P = Piekuur: trein die rijdt tijdens de week gedurende de piekuren (typisch 6h - 9h en 16h - 19h) of die verzekert bijzondere trajecten tijdens de week-end (België).
   • EST = Eurostar: hogesnelheidstrein die verbindt Brussel met Parijs en ook Londen via de Channel (België).
   • TGV = Train à Grande Vitesse: hogesnelheidstrein die verbindt Brussel of Luxemburg met Frankrijk.
   • ICE = InterCityExpress: hogesnelheidstrein die verbindt Brussel met Duitsland (België).


  4. 1.4 Wat is de betrouwbaarheid van de gegeven informatie ?
   Sinds 2015, worden de gegevens over de treinen van de NMBS en CFL op officiële documenten gebaseerd. Uiteraard kunnen wijzigingen worden aangebracht op basis van beschikbaarheid van het rollend materieel en andere evenementen.


  5. 1.5 Is de voertuigenorde altijd juist ?
   Het antwoord is ingewikkeld. De voertuigenorde of de voertuigentype mag veranderen naar gelang van de dagelijkse exploitatie: pechen, revisies, nieuwe aanstellingen, enz. Wij moeten echter opmerken dat de NMBS momenteel niet de Zwitserse en de Duitse strengheid heeft en het is waar dat de voertuigenorde niet altijd veel nageleefd wordt: op dezelfde relatie mogen treinen met volledig verschillende samenstellingen rijden. In de meeste gevallen zijn het voertuigenaantal en het voertuigentype juist.
   Bijvoorbeeld:
   • het voertuigentype wordt ook in het algemeen nageleefd maar we moeten onder andere opmerken dat:
    • een lokomotief of een motorstel kan door een andere reeks vervangen worden.
    • een eerste-klasrijtuig kan door een (gedeklasseerde of niet) rijtuig van een andere klas vervangen worden.
   • de treinsamenstellingen kan ook omgekeerd worden gedurende een langere of kortere periode.


 2. 2. De samenstellingen lezen
  1. 2.1 De leesrichting
   De treinsamenstellingen worden van links (hoofdvoertuig) naar rechts (eindvoertuig) gelezen. Een wit pijltje onder de samenstelling geeft de bewegingsrichting van de trein.
   In het geval dat een trein keert in een tussenliggende station om, verschijnt deze ook naast het linkerpijltje. Er verschijnt ook een andere pijltje aan de rechter kant met het eindstation. De samenstelling wordt dus van links naar rechts tot het omkeringstation (hier, Dendermonde) gelezen en vervolgens van rechts naar links na het omkeringstation.


   Alleen de omkeringen die in België of Groothertogdom Luxemburg gebeuren zijn hier opgenomen !


  2. 2.2 Geldigheidsdagen en -perioden
   De verkeersdagen van de treinsamenstellingen zijn in rood over de samenstelling geschreven. Meer dan een samenstelling kan op dezelfde dagen geldig zijn.

   Specifiek voor België:
   In België, in het spoorboekje zijn er drie verschillende perioden: "normale" periode, jaarlijkse vakantieperiode en toeristische periode.
   Het prioriteitschema is het volgende: "normale" periode > jaarlijkse vakantieperiode > toeristische periode.
   De jaarlijkse vakantieperiode is geldig tijdens de toeristische periode als er geen samenstelling voor deze periode opgegeven is.
   Op dezelfde manier, als geen samenstelling voor de jaarlijkse vakantieperiode en/of voor de toeristische periode opgegeven is, is de "normale" samenstelling geldig tijdens de volledige periode.

   Enkele voorbeelden:

   In het onderstaande geval is de normale samenstelling geldig op zaterdag and zondag. Zaterdag and zondag hebben evenwel verschillende samenstellingen tijdens andere perioden. Het is vermeldenswaard dat de "normale" samenstelling op zaterdag ook tijdens de jaarlijkse vakantieperiode geldig is en dat de samenstelling van de jaarlijkse vakantieperiode op zondag ook tijdens de toeristische periode geldig is. Zie het bovenstaande prioriteitschema.


   In dit voordbeeld is de periode, die op 04/09/2023 begint, een normale periode. Het annuleert alle vorige perioden vanaf de aangegeven datum.


   In het onderstaande bijvoorbeeld hebben de twee samenstellingen dezelfde verkeersdagen alsmede dezelfde periode. Dat betekent dat de twee samenstellingen kan waargenomen worden in deze periode.  3. 2.3 Wijziging in de samenstelling
   Tijdens het traject van een trein, kan zijn samenstelling variëren. Een element kan toegevoegd en verwijderd worden. Het kan ook gebeuren dat een trein zijn reis onder een andere nummer doorgaan.
   Een element toevoegen en verwijderen tijdens de reis: het station waar de operation plaats vindt is aangegeven.
   Hieronder wordt het eerste MS86 aan de kop van de trein in Leuven toegevoegd.


   In dit geval wordt het laatste MS86 in Leuven verwijderd.


   In het geval dat een toegevoegd of verwijderd element onder een andere nummer rijdt, is het knooppuntstation alsmede het treinnummer vanaf/tot dit station aangegeven.

   In het interessante onderstaande bijvoorbeeld wordt de trein 19701 in Kortrijk aan de trein 729 toegevoegd. Op zaterdag naast het toevoegen van een extra MS96 in Kortrijk wordt de trein 19703 ook toegevoegd. Op zondag worden twee MS96's in Kortrijk toegevoegd. Een klik op het treinnummer leidt tot zijn fiche. In dit geval rijden treinen 19701 en 19703 tussen Lille-Flandres en Kortrijk.

   Als een treinnummer zonder een station aangegeven is, betekent dat dat de bekeken trein de opvolger van een andere trein is of onder een andere nummer verder rijdt vanaf zijn aankomst- of vertrekstation. In het onderstaande bijvoorbeeld rijdt de trein 927 verder naar Lille-Flandres als 19906 vanaf zijn eindstation, Doornik.

   In het onderstaande is het andersom. De trein 908 vanaf Doornik is de opvolger van de trein 19909 vanaf Lille-Flandres. 3. 3. Naar samenstellingen zoeken
  BeLuxTrains wordt een site, die een maximum van samenstellingen verzamelt en moet zo ook een eenvoudig middel om de informaties die ze bevat te bereiken. Een zoeksysteem was dus ontwikkeld om de samenstellingen volgens enkele criteria te selecteren.

  1. 3.1 Wat zijn de onderzoekscriteria ?
   Standaard moeten het jaar en het land gekozen worden. Het zoeken naar treinen kan daarna volgens 7 andere verschillende criteria uitgevoerd worden. Deze criteria kunnen gecombineerd worden. Alle niet geselecteerde criteria worden genegeerd.

   1. 3.1.1 Het treinnummer
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd als het treinnummer in het bepaalde input ingevuld is. Alleen cijfers worden aangenomen.


   2. 3.1.2 De categorie
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een categorie in het scrollende menu gekozen wordt.


   3. 3.1.3 Het station
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een station in het scrollende menu gekozen wordt. Het resultaat zal alle treinen aangeven, die dat station als vertrek-, aankomst- of doorgangstation hebben.


   4. 3.1.4 De spoorwegmaatschappij
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een maatschappij in het scrollende menu gekozen wordt. Het resultaat zal alle treinen aangeven, die volkomen of gedeeltelijk door deze maatschappij verzekerd zijn.


   5. 3.1.5 Het rollend materieel
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd als een rollend materieel in het scrollende menu gekozen wordt. Het resultaat zal alle treinen aangeven, die met dat materieel verzekerd zijn.


   6. 3.1.6 Verkeersdagen
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het kiezen van weeks- of weekendsdagen.


   7. 3.1.7 Verkeersperiode
    Dit is alleen geldig voor België. Met dit criterium kan de zoekopdracht tot een specifieke periode beperkt worden.


 4. 4. Diversen

  1. 4.1 De spoorboekjes
   Sommige NMBS en CFL spoorboekjes zijn beschikbaar onder de tab "Infos" dan "Spoorboekjes". Ze zijn in PDF formaat.

  2. 4.2 De laatste updates
   De samenstellingen, die onlangs toegevoegd of gewijzigd zijn, worden op het homepage gelijst.